Хлебарки

Хлебарки.  Борба c тях, премахване и унищожаване.

Снимка на хлебаркаХлебарките са едни от най-вредните насекоми живеещи в пряка близост до човека. Те са активни през цялата година. Ето защо премахването на хлебарки в частни жилища, ресторанти, хотели, здравни заведения и други обекти застрашени от тези вредители трябва да се извършва с качествени препарати целогодишно и съобразно нуждите на конкретния обект. На пролет и есен числеността на хлебарките в сградите с парно отопление рязко се увеличава.Това се дължи на спирането и пускането на парното отопление – тогава различните видове хлебарки в следствие на температурните промени сменят местообитанието си и се заселват масово в жилищата ни.

Вредното значение на всички видове хлебарки се състои в това, че пълзейки върху хранителните продукти и в дома ни, понякога ги замърсяват с различни болестотворни вируси и бактерии (на холерата , на коремния тиф и др.), с цисти на едноклетъчни паразити, с яйца на хелминти (тении и детски глисти), предизвикват алергия и астма . Инфекциозните  и  инвазионните агенти се полепват по тялото на хлебарките или преминават през храносмилателния им канал и се изхвърлят с изпражненията им. По този начин те стават механични преносители на причинителите на различни заболявания.

 

Доказано е, че хлебарки са съществували още преди 320 млн.г. Това се дължи на повсеместното им разпространение и способността им лесно да развиват резистентност (устойчивост) към прилаганите срещу тях препарати. Някои хора смятат, че съществуват 1-2 вида хлебарки, а всъщност те са над 4000. За щастие в България основните видове хлебарки са само три:

Черна (ориенталска) хлебарка (Blatta orientalis)

Черните хлебарки достигат на големина до 2-2,5 см. Обитава канали, мазета, по-ниски етажи и други влажни места с температура  20-27 градуса. Продължителността й на живот е около 180 дни. Женските хлебарки могат да гладуват до 30-40 дни, а мъжките – до 15 дни.

 

Кафява хлебарка (Blatella Germanica)

Снимка на хлебаркиКафявите или жълти хлебарки на големина достигат  средно 1-1,5см. Живеят средно от 100 дни до една година.
В сравнение с черните те живеят на по-открити и достъпни места. Пашкулите им съдържат от 28 до 56 яйца и се носят от женската хлебарка до 2 часа преди излюпването им.

 

Кафяво ивичеста (Periplaneta Americana)


Снимки на хлебаркиАмериканската хлебарка обитава предимно пристанищните градове и корабите. Понякога този вид се среща и на открито.

Достига големина 35-40 мм. Женската  хлебарка оформя капсула, която закрепва със секрет на предварително подбрано  място. Отлага 21-59 капсули, всяка съдържаща 16-28 яйца.

 

ПРЪСКАНЕ ЗА ХЛЕБАРКИ В ЖИЛИЩА

Фирма за пръскане за хлебарки в търговски обекти и жилища. Ето няколко особености, които е добре да знаете при пръскане за хлебарки в жилища:

• Не трябва да е третирано с други препарати против хлебарки непосредствено преди идването на наши служители.

• Помещенията които ще се пръскат за хлебарки трябва да са с нормално поддържана хигиена.

• Не трябва да има оставени открити течности и храни в близост до пода.

• Нужно е да се подсигури достъп на служителите ни до всички помешения уговорени за обработка

ПРЪСКАНЕ СРЕЩУ ХЛЕБАРКИ В ТЪРГОВСКИ ОБЕКТИ

Пръскаме срещу хлебарки в търговски обекти и жилища. Ето няколко особености, които е добре да знаете при пръскане срещу хлебарки в големи обекти:

• Да не са третирани помещенията с други препарати против хлебарки непосредствено преди идването на служители на фирмата ни.

• Подлежащите на обработка помещенията да са с нормално поддържана хигиена, така пръскането срещу хлебарки