Мухи

Видове мухи и местообитание. Болести пренасяни от мухите. Изтребване и борба с тях.

Снимка на мухаМухите се делят на две групи: синантропни и синбовилни.

– Синантропните живеят в близост до човека и жилището му. В България те са около 70 вида.

– Синбовилните се свързват с хората чрез домашните любимци, като у нас се срещат над 30 вида.

Мухите са насекоми които се хранят с разложени материали от растителен и животински произход, които в повечето случаи са в следствие живота на самите нас. Поколението им също се излюпва и прехранва с нашите отпадъци.

Мухите са преносители на редица заболявания,част от които те пренасят чрез тялото си или чрез своите изпражнения. Повечето от болестотворните причинители, които тези насекоми разпространяват преживяват само няколко часа върху тялото им, докато вътре в тях преживяват до няколко дни. Голяма част от болестотворните причинители мухите разнасят като прелитат от едно място на друго или като повръщат част от погълната храна на различни места.

Едни от най – сериозните болестите разпространявани благодарение на мухите са: коремния тиф и туберколозата, като в днешно време най-често мухите са главните причинители за диариите. Ето защо е добре популациите от мухи да се контролират навреме, колкото и безобидни да изглеждат тези насекоми.

 

КАК ДА ОГРАНИЧИМ ПОПУЛАЦИИТЕ ОТ МУХИ ?

1. Важно при контрола и борбата с тях е правилното съхраняване на оставените от нас хранителни отпадъци, тъй като чрез ограничаване достапът им до храна се ограничава и броят на тези досадни насекоми. Заради това затваряте кошчета за боклук плътно или изхвърляте хранителнбите отпадъци в плътни непропускащи пликове.

2. Добър ефект има и когато се поставят мрежи против насекоми на прозорците и вратите или пък просто не ги дръжте дълго време отворени.

ОСОБЕНОСТИ И НОВОСТИ ПРИ БОРБАТА С МУХИТЕ

През последните 2-3 години на пазара бяха пуснати няколко нови препарата за борба с тях. Ефективността им идва от факта, че в тях има различни видове атрактанти (съставки, които ги привличат), а също и феромони. Благодарение на новите си формули този род препарати дават бърз и качествен резултат.