Кърлежи

Кърлежи. Унищожаване и борба с кърлежи (акари).

 

Снимка на кърлежУнищожаването на кърлежи (акари) се нарича декаризация. Кърлежите са кръвосмучещи паразити.
В България се срещат около 30 вида кърлежи. Тези паразити нападат както бозайници така и птици и влечуги, това спомага за бързото им и повсеместно разпространение. Пренасянето и разпространението на кърлежите в градовете, често пъти става и чрез популациите от плъхове.

Основна роля имат пасищните (иксодови) кърлежи. Този вид акари след като се насмучат с кръв от гостоприемника си (животно или човек), го напускат и прекарват останалата част от живота си във външна среда. В зависимост от вида си един женски кърлеж снася от 4000 до 16000 яица. Кърлежите са преносители на редица инфекциозни заболявания, сред които са: Ку-треска, Марсилска треска, Кримска-конго хеморагична треска, Туларемия, Кърлежови енцефалити и др.

В традиционните матраци се зараждат цели колонии акари, които се хранят с частички човешка кожа и друга
органична материя. Изобилният хранителен запас и влажната среда осигуряват идеална хранителна база за тези паразити. Същите условия способстват и за образуването на гъбична и плесенна среда. С течение на времето тези организми и потни соли ескалират. Не е никак изненадващо, че много хора страдат   от алергични реакции и астматичен шок в леглата си.

Стреч-топ водно легло не позволява появата на тези проблеми. Не е възможно мръсотията и кожените частици да проникнат във водния матрак, а повърхността може да се почисти с винилочистител. Завивката върху матрака може редовно да се измива и почиства. По този начин водното легло осигурява перфектна хигиена.

В повечето случай заразяването от кърлежи става до 1-2 дни след впиванети им в гостоприемника,
но понякога може да настъпи и след няколко часа. Заради това е добре отстраняването и унищожаването на запития в тялото кърлеж да става колкото е възможно по-скоро и от специализиран лекар или да се обадите в службите на РИОКОЗ (ХЕИ) за повече информация.

МЕРКИ ЗА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ УНАПВАНЕТО ОТ КЪРЛЕЖ

За да се предпазим от кърлежите е добре да се избягва преминаването в места с по буйна растителност и висока влажност на въздуха, ако преминаването е наложително е добре да сме облечени в по светли или бели дрехи. Така ака попадне кърлеж върху вас ще може да го забележете по лесно и да го отстраните своевременно. В такива места е добре да се ходи и с високи ботуши, а при липса на такива, краищата на панталоните да са запретнати в чорапите, а краищата на ръкавите на дрехите да са плътно вързани. Така ще намалите риска от ухапване от кърлежи. Има и редица репелентни (отблъскващи) препарати които може да използвате.

УНИЩОЖАВАНЕ НА КЪРЛЕЖИ ПО ТРЕВНИ ПЛОЩИ

Унищожаването на кърлежи по дворове, паркове, градинки и т.н. изисква преди извършването на декаризация на предстоящите за обработка площи те да са добре изкосени и сравнително сухи. Така ще се постигне по-добър ефект, защото при изпръскване на висока растителност препараттие проникват по-бавно и не навсякъде, което води до риск от непълно унищожаване на популациите от кърлежи в обработвания обект.