Комари

Комари – видове. Болести причинявани от тях.
Унищожаване и борба с комарите .

Снимка на комарКомарите са кръвосмучещи насекоми разпространени в почти всички области на света. Те наброяват повече от 2000 вида.
В България се срещат около 40 вида комари. Доказано е, че те са гостоприемници и преносители на повече от 50 вида вирусни и бактериални инфекции от които с най-голямо епидемиологично значение са маларията и енцефалитите. При комарите само женският индивид кръвосмуче, а мъжкият се храни със сокове от растения. Една женска снася от 80 до 250 яйца на влажни места или в застояла вода – в кладенци, дупки на дървета, блата и др. Комарите у нас са най-активни през нощите на летните месеци, като предпочитат места със по-ниска температура и по-висока влажност.

НОВИ МЕТОДИ ЗА БОРБА С КОМАРИТЕ.

От скоро в търговската мрежа наизлязоха различни по размер и вид уреди за унищожаването им, но и доста нови препарати за по-широкоспектърен ефект. Истината е, че ако имате проблем с тях е наи-добре първоначално да ни извикате за цялостно ударно изпръскване на обекта ви и след това да поставите такова устройство. Това се прави с цел максимално бързо свеждане до минимум на съществуващата популацията от комари чрез опръскване и последваща поддържка с електронен уред.