Оси

Унищожаване и прогонване на оси, борба с осите.

Снимка на оса

Оси – това са жилещи насекоми, живеещи в т.н. гнезда, които са съставени от пити с килийки, построени само от едната страна на питата.
Питите на осите са изградени от целулозосъдържаща материя, наподобяваща сива хартия. Унищожаването на оси понякога е доста специфично, защото разполагат гнездата си на трудно достъпни места: в подпокривните пространства на къщите, в дупки на дървета, а понякога и в самата земя или между камъни. През зимата оцеляват само женските оси – осите майки, които рано на пролет изграждат гнездо или се връщат в старото и създават поколение. Всяка оса майка спира да се занимава с гнездото веднага след, като се излюпи първото поколение от работнички, които поемат тази функция. В началото на есента се излюпват и мъжките индивиди. Именно тогава борбата с осите зчестява, поради увеличаването на броят им и по – агресивното им поведения.

Възрастните оси се хранят с нектар и други сладки сокове, докато ларвите на подрастващите  се хранят с месо от други насекоми, което е предварително сдъвкано от някоя оса работничка. Основните видове срещани у нас са обикновенната (Vespa vulgaris), германската и т.н. средна оса.

Най-често срещаният вид у нас е обикновената oca. Женските – майки от този вид достигат дължина 15-18 мм, мъжките – 14-16 мм, а работничките до 15 мм. Този вид оси изграждат големи колони които често достигат до 2000 работнички.

Германската оса създава големи проблеми на пчелните кошери, тъй като освен, че краде мед този вид напада и пчелите. Освен това колониите от германски оси, често пъти надвишават по численост тези на обикновенните. Едно колония може да достигне до 2600 оси.

Колониите на средната оса са по малобройни от тези на обикновенната и германската оса, като варира от няколко стотин до 1200 оси.

Унищожаването на осите има редица специфики. Понякога ужилването от оса може да доведе до алергичен шок и до още по – тежки последици, ето защо ви съветваме да бъдете изключително внимателни при откриването на гнездо на оси и да не предприемате сами действия срещу него. Не трябва да забравяме факта, че много хора са алергични към оси без самите те да знаят и така несъзнателно рискуват живота си.

ОСИТЕ-НАСЕКОМОТО ЧИЕТО УЖИЛВАНЕ ПОНЯКОГА Е СМЪРТОНОСНО

Тези насекоми са опасни и агресивни. Тяхното ужилване може да причини на човек алергичен шок, а понякога да доведе и до по-тежки последици. Заради това третирането против оси е добре да се извършва от квалифицирани специалисти със съответните предпазни средства. Така не само ще премахнете проблема, но и ще избегнете риска от евентуални инциденти.