За нас

Ние сме ДДД Фирма за борба с вредителите

ДЕЗИНФЕКЦИЯДЕЗИНСЕКЦИЯ

ДЕРАТИЗАЦИЯ

 Трудно е да започнете бизнес, когато имате проблем с вредители във вашия дом, офис,
магазин, хотел или заведение.
Ние сме тук, за да помогнем с надеждни и достъпни услуги по контрол на вредителите на гражданите и собствениците на бизнес. Нашата цел е да Ви осигурим професионално и
ефективно обслужване на поносима цена.

За да предпазим нашите клиенти от икономически загуби използваме съвременни методи с доказани безвредни за хората, животните и растенията препарати, водим интегрирана борба с вредните насекоми и гризачи, използвайки всички средства, умения и натрупан опит.

Специализирани сме в извършването на следните дейности:

  • ДЕЗИНФЕКЦИЯ– унищожаване на патогенни микроорганизми;
  • ДЕЗИНСЕКЦИЯ– унищожаване на инсекти (хлебарки, мравки, бълхи, мухи, комари и други насекоми)
  • ДЕРАТИЗАЦИЯ– унищожаване на вредни гризачи (мишки, плъхове и други)
  • ДЕЗАКАРИЗАЦИЯ- обработка на тревни площи против кърлежи и други.
  • Фумигация- Унищожаване на къртици и сляпо куче (борба срещу подземни вредители).
  • РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА – предпазване на растенията от болести, неприятели и плевели

ЗА ГРАЖДАНИ: 

Обработка на жилища, входове, къщи, тавани, мазета, тревни площи и други против хлебарки, дървеници, бълхи, кърлежи, плъхове, мишки, мравки, къртици, змии, паяци и всякакви други битови вредители.

ЗА ФИРМИ: 

Абонаментни договори и еднократни обработки в съответствие с действащите в страната нормативни документи, регламентиращи ДДД дейностите в Република България.

Абонаментът включва посещение и обработка /дезинсекция и дератизация/ на всички договорирани обекти един път на месец или тримесечие, без прекъсване на Вашия производствен процес съобразно работното Ви време, като даваме гаранция за освобождаване на обектите от вредни насекоми и гризачи.
Ние извършваме професионални, качествени и ефективни дезинсекции, дезинфекции и дератизации със съвременна специализирана техника за пест контрол с биоциди, които притежават разрешителни от МЗ на Република България и отговарят на стандартите на ЕС, като гарантират безопасността на хората и опазването на околната среда.